Berättande texter


Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning. – Edmund Burke (12).png
”Allt stort som skede i världen skedde först i någon människas fantasi.” – Astrid Lindgren

Det verkliga och det påhittade

En berättande text beskriver ett händelseförlopp. Det som berättas om kan ha skett på riktigt eller vara påhittat. En påhittad berättelse är fiktiv. Fiktiva texter kallas för fiktion. Böckerna om Harry Potter, som handlar om en föräldralös ung trollkarl, är fiktiva eftersom berättelsen inte är skriven utifrån verkliga händelser.

 

Skönlitteratur

Skönlitteratur är ett vitt begrepp. Romaner, poesi, lyrik och teater räknas bland annat som skönlitteratur. Denna typ av text har en konstnärlig riktning. Innehållet är ofta fiktivt eller en blandning av verklighet och fiktion. I den skönlitterära genren berättas inte ett scenario sakligt som i en faktabok. De flesta böcker du läst definieras förmodligen som skönlitteratur (om du inte är ett stort fan av att läsa faktaböcker).

Kanske är det enklast att definiera vad skönlitteratur inte är. Din kemibok är till exempel inte en skönlitterär bok eftersom syftet med boken är att förmedla fakta och instruktioner. Faktaböcker brukar kallas för facklitteratur.

 

Biografier

Biografier beskriver en verklig människas liv. Ibland skriver personer biografier om sig själva, dessa brukar kallas för memoarer eller självbiografier. Grundidén med biografier är att de ska återge en människas liv på ett sanningsenligt sätt. De ska alltså inte vara fiktiva. Det är inte helt enkelt att säga om biografier är fackböcker eller skönlitteratur. Å ena ska en biografi vara skriven utifrån fakta;  å andra sidan kan uttrycket mycket väl vara personligt och konstnärligt berättat. Att kategorisera böcker är inte alltid enkelt. Så här svarar en bibliotekarie på frågan om biografier är facklitteratur eller skönlitteratur: Är självbiografier skönlitteratur?

 

I gränslandet mellan fiktion och verklighet

Vi kategoriserar texter som fiktiva eller verkliga, men egentligen är gränsen mellan sanning och påhitt svår att definiera. Det som någon uppfattar som sant, kanske andra anser vara påhitt. När en person skriver om sitt liv har hen möjlighet att utesluta obekväma sanningar eller att vinkla en situation till sin fördel. Som läsare är det viktigt att tänka på vem som skriver texten och vilket perspektiv författaren har. Väldigt få vill  framstå i dålig dager och därför är det viktigt att vi som läsare är kritiska.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close