Hur går det till?

Tre provdelar


Nationella proven i Svenska 1 består av tre delar:

När genomförs proven?


Proven genomförs på två eller tre olika dagar. Du kan hitta provdatumen på Skolverkets hemsida. Om du studerar på Komvux kan datumen variera och du gör bäst i att fråga din lärare om exakta datum.

Läraren kan bestämma när du ska genomföra delprov A (muntlig framställning). Delprov A brukar alltid göras före delprov B och C om det inte finns goda skäl att ändra på ordningen. Provet testar din förmåga att hålla tal. Du kan läsa mer om Delprov A här.

Hur betygsätts nationella proven?


Du betygsätts från F-A på varje delprov.  Medbedömare hjälper din lärare att sätta betyg på de olika provdelarna. Det betyder att några av skolans övriga svensklärare kan komma att läsa din text och titta på ditt tal. Varför då? Jo, för att säkerställa att du ska få ett rättvist betyg.

Kan man höja eller sänka sitt betyg på grund av nationella proven?


Ja, det kan man, i vissa fall. Läraren utvärderar alla dina kunskaper och färdigheter när hen ska besluta om ditt betyg. Nationella proven testar många av de förmågor som betygsätts i Svenska 1, men inte alla. Därför är arbetet du genomfört under terminen också viktigt. Kanske har du skrivit fantastiska texter under provliknande tillfällen tidigare under terminen? Då ska även de färdigheter du visat vid dessa tillfällen räknas med i betyget. Kanske har du varit sjuk varenda gång ni hållt tal under kursens gång? Då kommer taldelen på nationella proven att ligga till stor grund i betygsättandet av din muntliga förmåga. Låter det krånligt? Egentligen är det inte krångligare än att läraren tittar på vad du klarat under kursen och sätter betyg utifrån det. Fråga din lärare hur provresultatet kan komma att påverka just ditt betyg.

Att tänka på


Nationella proven tar lång tid att genomföra, så se till att vara utvilad och att ha med något litet att äta och dricka om din skola tillåter det.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close