Skriftlig framställning

På provdagen ska du skriva en text. I instruktionerna finns det flera olika texttyper och ämnen att välja mellan. Innan du gör skrivprovet har du genomfört ett läsförståelseprov. De texter du läste då ska du använda dig av när du skriver din text. Därför kommer du att få tillbaka häftet du använde under läsförståelseprovet.

De vanligaste texttyperna på skrivdelen är argumenterande eller diskuterande texter. I en argumenterande text debatterar du för din tes. Läs mer om argumenterande texter här. I en diskuterande text ser du på ett ämne ur flera olika perspektiv. Du behöver alltså inte ha en tydlig tes, utan kan reflektera kring ett ämne mer fritt.

Här nedan finns två exempel på hur nationella provens skrivdel har sett ut tidigare:

Exempel på skrivuppgift – debattinlägg
Exempel på skrivuppgift – inlägg

Om du vill veta hur andra elever besvarat dessa uppgifter (och vilket betyg de fått) kan du läsa mer här:

Exempel på elevsvar – debattinlägg
Exempel på elevsvar – inlägg

TIPS:

  • Läs instruktionerna noggrant. Det har hänt att elever skrivit språkligt korrekta och läsvärda texter men som inte följer instruktionerna. Då har betyget blivit ett F. Se till att vara säker på att du gjort det som står i instruktionerna.
  • Källhänvisa korrekt. Du kommer förmodligen att behöva källhänvisa till en text ur texthäftet. Se till att du gör detta på ett korrekt sätt.
  • Korrekturläs. Läs igenom din text så många gånger du hinner och se till att grammatiken, stavningen och meningsuppbyggnaden är korrekt. Fundera kring dina ordval.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close