Textanalys

 


Att analysera en novell

Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning. – Edmund Burke (1)

  1. Vad handlar texten om? Sammanfatta texten kort.
  2. Finns det ett budskap i texten? Vilket syfte har texten?
  3. Tema
  4. Motiv
  5. Analysera textens dramaturgi. Ta hjälp av den dramaturgiska modellen (som du kan läsa mer om här).
  6. Vem är berättaren? Hade berättelsen blivit annorlunda om den varit berättad med ett annat berättarperspektiv? Hur då?
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close